Ik heb een bekeuring gereden, wat nu?

Omdat het kenteken van de auto op naam van LeaseOnline staat, komen alle bekeuringen bij ons binnen. Heb je een bekeuring gereden dan betalen wij deze bekeuring aan het CJIB of andere instantie en belasten het bedrag aan jou door, vermeerderd met € 10,00 administratiekosten. Je kunt natuurlijk altijd bezwaar tegen een bekeuring aantekenen als je wilt. Op het moment dat je in het gelijk wordt gesteld en wij het bedrag retour hebben ontvangen, wordt de doorbelasting gecrediteerd.