Hoe wordt het eindbedrag bepaald?

Tijdens de looptijd van de overeenkomst wordt er maandelijks een termijnfactuur gemaakt, waarbij het maandbedrag niet afhankelijk is van het aantal dagen in de maand. Bij de afrekening wordt er gekeken hoeveel dagen je totaal hebt gereden, en wordt het eindbedrag op basis hiervan bepaald.