Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van deze website. Door het bezoeken en/of gebruiken van deze website verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Op het bezoeken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie is Nederlands recht van toepassing.

 

Algemeen

De inhoud van deze website is voor algemene informatie. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die LeaseOnline besteedt aan de inhoud van deze website is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onjuist en/of onvolledig is. Hoewel LeaseOnline zich inspant om de informatie op de website zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd. LeaseOnline en aan haar gelieerde werkmaatschappijen zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze website dan wel van de daarop gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

Externe links

Deze website bevat links naar websites die niet door LeaseOnline en aan haar gelieerde werkmaatschappijen worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. LeaseOnline en aan haar gelieerde werkmaatschappijen controleren de inhoud van deze websites niet en verstrekken dan ook geen enkele garantie ten aanzien van de inhoud of de kwaliteit van deze websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijk die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze websites dan wel van de daarop gepubliceerde informatie.
Het feit dat zich op deze website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat LeaseOnline en aan haar gelieerde werkmaatschappijen (de inhoud van) deze websites en/of de via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten goedkeuren, onderschrijven of aanbevelen.

 

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van (de informatie op) deze website (waaronder merken, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, logo’s, en/of enig ander materiaal) is eigendom van LeaseOnline, dan wel van een aan haar gelieerde werkmaatschappij, dan wel van een licentiegever. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LeaseOnline deze website en/of delen daarvan op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

Afbeeldingen van auto’s

De afbeeldingen van auto’s op onze website geldt het volgende: Automotive Images, Copyright [2000 – current year izmo, Inc. All Rights Reserved. The automotive images contained herein that are owned by izmo, Inc. are protected under United States and international copyright law. Access to and use of these images is restricted by terms and conditions of a separate license agreement. Any unauthorized use, reproduction, distribution, recording or modification of these images is strictly prohibited. 4.1 Licensee shall preserve in its use of the Licensor Content, and shall not remove or modify, any copyright or trademark notice affixed to any item of Licensor Content by Licensor. 4.3 A Licensee Web Site displaying or otherwise using or incorporating Licensor Content shall display the following notice: “Automotive Images, Copyright [2000 – current year] izmo, Inc. All Rights Reserved. The automotive images contained herein are owned by izmo, Inc. and are protected under United States and international copyright law. Access to and use of these images is restricted by terms and conditions of a separate license agreement. Any unauthorized use, reproduction, distribution, recording or modification of these images is strictly prohibited.” Such notice shall be presented in context at least equivalent to notices of Licensee’s copyrights, and may be included in a linked notice page accessible by menu from the page on which Licensor Content is displayed. 4.4 Any other Licensee Product displaying or otherwise using or incorporating Licensor Content shall contain a credit line in the form “© izmo, Inc., year date of first publication” in legible type, adjacent to or within the Licensor Content.

 

Privacybeleid

LeaseOnline respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Indien u persoonsgegevens aan LeaseOnline verstrekt, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak met de werkplaats of een proefrit, of voor het aanvragen van een brochure, offerte of andere informatie zal LeaseOnline uw persoonsgegevens gebruiken voor de afhandeling van uw aanvraag of verzoek. Tevens gebruikt LeaseOnline uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe producten, acties of evenementen. Indien u niet langer prijsstelt op het ontvangen van informatie van LeaseOnline dan kunt u dit te allen tijde aan LeaseOnline melden door het sturen van een e-mail naar : info@leaseonline.nl
Uw persoonsgegevens zullen voor geen ander doel dan hierboven aangegeven worden gebruikt. LeaseOnline zal de door u verstrekte persoonsgegevens alleen doorgeven aan derden indien dat noodzakelijk is voor de afhandeling van uw aankoop of verzoek om informatie. In andere gevallen zal LeaseOnline uw persoonsgegeven niet doorgeven aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
LeaseOnline kan gebruik maken van zogenaamde cookies voor het verzamelen van statistische gegevens met betrekking tot het bezoek van deze website. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

 

Wijzigingen

LeaseOnline behoudt zich het recht voor de inhoud van deze en haar gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment zonder enige kennisgeving aan te passen. U wordt dan ook verzocht om onze disclaimer regelmatig te checken. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze website worden vermeld. .

LeaseOnline is onderdeel van:

 

Europcar Autoverhuur B.V.
Binckhorstlaan 297
2516 BC DEN HAAG
KvK 27161331